Genetische inteeltcoëfficiënt (COI) 

Genetische inteeltcoëfficiënt (COI) is een bijzonder nauwkeurige methode om inteelt te meten. In tegenstelling tot COI-berekeningen die gebaseerd zijn op stambomen, analyseert de genetische COI daadwerkelijke DNA-stukken om de mate van inteelt vast te stellen.       Het beoordelen van de mate van inteelt binnen een ras is echter een cruciale factor die vaak over het hoofd wordt gezien.

Onderzoek toont aan dat overmatige inteelt ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en levensduur van honden, zoals een verhoogd risico op complexe ziekten en andere gezondheidsproblemen, waaronder kanker en auto-immuunziekten.

Het gemiddelde COI van (Oud)Duitse Herders ligt rond de 30%, aanzienlijk hoger dan wat als gezond wordt beschouwd. Dit hoge niveau van inteelt vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van het ras en benadrukt de dringende noodzaak om dit naar beneden te brengen.

Diversiteit binnen een ras is van groot belang; wij streven naar een lage COI voor ons fokdoel, waarbij aspecten zoals uiterlijk, temperament en genetische ziektemutaties niet uit het oog worden verloren.